6. SINIF DENEYLERİ

(1/1)

hınis:
DENEY PLANI


DERS      : Fen Bilgisi   
SINIF   : 6/A
SÜRE      : 40’
KONU      : Elektromıknatıs Yapımı:
ARAÇ VE GEREÇ: Pil (3 adet),yalıtılmış bakır tel, çivi, toplu iğne ve ataç 10 adet.
AMAÇ 4: İçimden akım geçen bir iletkenin oluşturduğu manyetik alanı kavrayabilme.
DAVRANIŞLAR:
D1: İçinden akım geçen bir telin etrafında bir manyetik alan oluşturduğunu deneylerle gösterme ve deney şeması çizme.
D2: Akımın manyetik özelliğinden yararlanarak yapılan elektromıknatısların şekillerini çizebilme,
YAPILIŞI: Çivi üzerine yalıtılmış bakır bir tel sarılır. .Telin uçları, pilin kutuplarına bağlanır. elektromıknatıs yapma.
DENEYİN Çivi toplu iğnelere yaklaştırılır. Meydana gelen  olay izlenir.
--- Telin uçlarını , pilin kutuplarından çektiğimiz zaman çivi toplu iğneleri bıraktı mı ?
---- Çivi üzerindeki sarım sayısını ve devredeki pil sayısını arttıralım. Çivi tarafından çekilen toplu iğne miktarında bir artma gözlediniz mi? ŞEKİL ÇİZİLECEK


SONUÇ:
1. NOT: Çivi toplu iğneleri çeker.
2. NOT: Çivi toplu iğneleri bırakır.
3. NOT: Pil sayısı artırıldığında çivi toplu iğneleri daha çok çeker.
    Çivi üzerine sarılı telden akım geçirilmesi ile çiviye mıknatıslık özelliği kazandırılmış olur. Elektrik akımı ile oluşturulan bu mıknatısa, elektromıknatıs denir. Telin uçlarından birini pilin kutuplarından ayırdığınızda , bakır telden akım geçemeyeceğinden çivinin mıknatıslık özelliği kaybolur ve çivi ucundaki iğneler yere düşer.
 Devredeki pil sayısının ve çivi üzerindeki sarım sayısının artması elektromıknatısın daha fazla toplu iğne çekmesini sağlar. O halde pil ve sarım sayısını arttırmakla daha kuvvetli bir elektromıknatıs elde edilir.
  Elektromıknatıslar, yumuşak demir çubuğun elektrik akımı ile geçici olarak mıknatıslanması sonucu meydana gelirler. Etraflarında bir manyetik alan meydana getirirler
Elektromıknatıs Kullanarak Yapılan Araç ve Gereçler: Elektrik zili, telefon, telgraf, elektrik motoru .İSMAİL YİGİTDENEY RAPORU

DERS      : Fen Bilgisi           
SINIF   : 6/A           
SÜRE      : 40’+40’
KONU      : Seri Devrelerde Akım:
ARAÇ VE GEREÇ: Pil (1,5 volt) ve yatağı 3’er adet, ampul (6 volt) ve duy 1’er adet, bağlantı kablosu
5 adet,
METOT   : Deney
AMAÇ   : 1 Elektrik akımını kavrayabilme.
DAVRANIŞLAR:
D8: Seri bağlı pillerden ve bir ampulden oluşan bir devre kurabilme, şema çizebilme, pillerin seri bağlanmasının ne olduğunu söyleme.
DENEYİN YAPILIŞI:
Bir pil, bir ampul ve bir anahtardan oluşan deney düzeneği kurduk. Anahtarı kapattık. Ampul ışık verdi. Anahtarı açtık. Devreye ikinci bir pil taktık. Bunu yaparken; devredeki pilin pozitif kutbunun, ikinci pilin negatif kutbu ile bağlandığına dikkat ettik. Anahtarı kapattık. Ampulün verdiği ışık arttı. Anahtarı açtık. Devreye üçüncü pili taktık. Anahtarı kapattık. Ampulün verdiği ışık daha da arttı. Ampul vermekte iken, pillerden herhangi birini yatağından çıkarttık . Ampul ışık vermedi.SONUÇ:
            Devreye bir bağlı iken ampul az ışık verir. Devredeki seri bağlı pil sayısı arttıkça, ampulün verdiği ışığın artması, devreden geçen akımın arttığının kanıtıdır.
            Seri bağlı devre elemanlarından herhangi birisi devreden çıkarılırsa, devre kesilir. Yani devreden akım geçmez. Mesela, pillerden biri çıkarıldığında ampul ışık vermez. Ampulün ışık vermemesi, devreden akımın geçmediğinin kanıtıdır.
                                                              Seri bağlı üç pil ile bir ampul ve bir anahtardan oluşan seri dev-
 S.16)Bir pil ve üç ampulden oluşan paralel bir devre şeması çiziniz?
C.16)                                           
Ders Öğretmeni
İSMAİL YİGİT                                         


DENEY PLANI
DERS: Fen Bilgisi   
SINIF: 6/A
SÜRE: 40’
KONU: Işık Etkisi, Ampuller ve Güç:
ARAÇ VE GEREÇ: Pil (2 adet), bakır tel, ampul, anahtar.
AMAÇ 5: Elektriğin ışık etkisini kavrayabilme.
DAVRANIŞLAR:
D1: İçinden akım geçen ampullerin ışık yaydığını deneylerle gösterme.
D2: Bir ampul şeması çizerek ampulü oluşturan çeşitli öğeleri şema üzerinde gösterme ve işlevlerini yazılı ve sözlü açıklama.
D3: Ampullerin üzerinde yazılı voltaj ve güç büyüklüklerini okuma ve anlamlarını açıklama.
D4: Ampullerin gücünü belirleyen  Watt değeri ile aydınlatma arasındaki ilişkiyi deneylerle gösterme ve deney sonuçlarını açıklama.
DENEYİN YAPILIŞI: Pil, bakır tel, ampulden ve anahtardan oluşan devre kurulur. Anahtar ile devre kapatılır. Ampul ışık veriyor mu bakılır. Ampul ışık veriyorsa bu neyin kanıtıdır bakılır. Ampule akımın geldiği nasıl anlaşılır. Ampulün içindeki ince tel (flamen) kısardı mı ? Neden?
        Bu sırada ampulün içindeki teli gözleyiniz. Telin görünümünde bir değişme var mı?


SONUÇ: Ampulden geçen akım telin ısınmasına dolayısıyla da ışık vermesine sebep olur. Çünkü flaman, ince ve direnci yüksek bir telden yapılmıştır. Telin kesiti küçüldükçe iletkenin akıma gösterdiği dirençte artar. Akımın geçmesine direnen tel, ısınır ve ışık verir.

    Ampulün üzerine kaç voltluk gerilim altında kullanılacağı ve gücü yazılıdır.  Meselâ, evlerimizde kullandığımız ampullerin üzerinde 220 volt yazılıdır. İstenilen aydınlatmaya göre waat birimi cinsinden güç belirtilmiştir. ( 45 watt, 60 watt, 75 watt, 100 watt gibi.)
      Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkı 1 volt, iletkenden geçen akım şiddeti 1 amper ise, bu iletkenin gücü 1 watttır. Bir iletkenin veya bir iletkenin aracının gücü ;
P= V .I     ile hesaplanır. Burada P gücü, V potansiyel farkı, I akım şidetini gösterir.


İSMAİL YİGİT


DENEY PLANI
DERS      : Fen Bilgisi     
SINIF   : 6/A     
SÜRE      : 40’
KONU: Akım şiddetinin ölçülmesi ve Ampermetre
ARAÇ VE GEREÇ:İletken tel, ampul (2,5 Volt), anahtar, ampermetre, pil (1,5 Volt), pil yataği
METOT: Deney
AMAÇ: 1 Elektrik akımını kavrayabilme.
DAVRANIŞLAR:
D15: Bir devrenin içinden geçen akımı ölçen ampermetrenin devreye nasıl bağlandığını söyleyebilme ve devre şeması üzerinde gösterme.
D16: Bir devre içinde akımın kollara ayrılışını  devre kurarak gösterme, ana kol ve diğer kollar üzerinden geçen akım arasındaki ilişkiyi ölçü yaparak bulma ve sonucu açıklama.

DENEYİN YAPILIŞI:
        Şekildeki düzenek yapılmaya çalışılacak.
        Anahtar kapatılarak, ampermetrelerden geçen akımlar tespit edilecek.
         Anahtar açılacak, ana koldan geçen  I akımı ile paralel kollardan geçen I1 Ve I2  akımları arasında nasıl bir ilişki var buna bakılacak.

 
         IT     Ampermetre    I1      Ampermetre
   
                                   I2      Ampermetre
                           
                 
          PİL                                                                               
                                 Ampermetrenin Devreye Seri Bağlanması


 DENEYİN YORUMU:   NOT:   Akımlar dikkatle ölçüldüğünde ; paralel kollardan geçen kollardan geçen akımların toplamının, ana koldan geçen akıma eşit olduğu görülebilir. Bu sonucu , aşağıdaki gibi bir formülle ifade edebiliriz.
IT= I1 + I2         Ders Öğretmeni
İSMAİL YİGİT                                 

       

DENEY RAPORU

DERS      : Fen Bilgisi
SINIF       : 6/A
SÜRE      : 40’
KONU      : Yansıma Kanunları
ARAÇ VE GEREÇ: Küçük düz bir ayna, paralel ışık demeti verebilecek bir ışık kaynağı, düz bir tahta parçası, tahta parçası büyüklüğünde , beyaz bir karton parçası, ekran, cetvel veya açı ölçer, yapıştırıcı
Uyarı: Deney karanlık bir odada yapılacak.......
DAVRANIŞLAR:
AMAÇ:1 Mıknatıs ve özelliklerini kavrayabilme.
AMAÇ 2: Işığın yansımasını kavrayabilme.
DAVRANIŞLAR:
D1: Işık kaynaklarının görülebilmesini açıklayabilme.
D2: Işık kaynağı olmayan cisimlerin görülebilmesini açıklama.
D3: Cisim üzerine düşen ve oradan göze gelen ışığın yolunu çizme.
DENEYİN YAPILIŞI:
Kartonun ortasından bir kenara dik bir doğru çizilecek. Kartonu, tahtanın özerine düzgünce yapıştıracağız. Aynayı düzgün bir masanın üzerine koyacağız. Tahta parçasını, aynanın üzerine dik olarak koyacağız. Tahta parçasını ve ışık kaynağını şekilde görüldüğü gibi yerleştiririz.  Işık kaynağından çıkan ışının karton levhayı yalayarak A noktasına gelmesi sağlanır. Yansıyan ışığın izledi ği yol  izlenecek.  Gelen ve yansıyan ışınlar aynı düzlemde midir ? Buna bakılacak.
 


YORUM:
1. Gelen ışın, yansıyan ışın ve normal aynı düzlem içerisindedir. Bu sonuca, ışığın  I. kanunu denir.
2. Her zaman gelme açısı yansıma açısına eşittir.

Ders Öğretmeni
İSMAİL YİGİT                                         


DENEY PLANI

DERSİN ADI      :Fen Bilgisi
SINIF ve ŞUBE   :6-A
KONUNUN ADI   :Hızın ölçülmesi
SÜRE         :40 Dak.
DENEYİN AMACI   :Sabit hareketli bir cismin hızını ölçebilme.

ARAÇ VE GEREÇLER: Saniyeleri gösteren saat veya kronometre, metre

DENEYİN YAPILIŞI    :
   Okulumuzun bahçesinde , karşılıklı iki duvar arasını metre ile ölçüp defterimize yazalım.
   Duvarın birinden harekete başladığımız anda saatimizi kontrol edelim,diğer duvara kadar sabit hızla yürüyelim. Duvara geldiğimiz anda saatimizi  kontrol edelim.
   Yürüdüğümüz mesafeyi ölçelim ve yazalım.  Bu mesafeyi kaç saniyede yürüdüğümüzü yazalım.
   Yürüdüğümüz yolun uzunluğunu  ,hareket süresine bölerek , hızımızı hesaplayalım.
   Bunu formül ile gösterelim :     HIZ=     

   Örneğin : Yolumuz 20 metre ve zamanımızda 10 Saniye olsun , hızımız ne olur?

                  Hız=?                                              Yol= 20 metre
     
                                                                         Zaman= 10 saniye
   HIZ=                HIZ=   = 2 m/s’ dir
DENEYDEN ÇIKARILACAK SONUÇ:
   1-Sabit hızla hareket eden bir hareketlinin hızı  : Katetiği yolun zamana bölünmesi ile bulunabilir.
   

DENEYİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
   1-Daha uzun bir mesafeyi koşarak kaç saniyede aldığınızı yazarak hızınızı bulunuz?Ders öğretmeni
İSMAİL YİGİT
DENEY PLANI


 
Okul   :   CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU       
Ders   :   FEN BİLGİSİ                                                                                   
Sınıf   :   6 – A      
Deney No   :   1 – 1      
Deney Adı   :   Soğan zarının incelenmesi.      
Deneyin Amacı   :   Bitki hücresinin incelenmesi.      
Konu   :   Hücrenin yapısı ve görevleri.      
Kull. Araç ve Gereçl.   :   Kuru soğan, lam, lamel, mikroskop, bıçak ve lügol çözeltisi.   

   DENEYİN YAPILIŞI :
   
   Bir kuru soğanı dörde bölüp bir parça soğan zarından preparat hazırlayıp mikroskop altında inceleyeceğiz.


   SONUÇ :
   
   Yapılan inceleme sonucunda soğan zarının incelenmesi başarıyla gerçekleştirildi.

   Aşağıdaki şekil gözlendi. Yani daha çok dikdörtgenimsi bir yapıya sahip olduğu gözlendi.Ders Öğretmeni
İSMAİL YİGİT                                     
                           DENEY PLANI

 
Okul   :         
Ders   :   FEN BİLGİSİ                                                                                   
Sınıf   :   6 – A      
Deney No   :   1 - 2      
Deney Adı   :   Epitel hücrenin incelenmesi.      
Deneyin Amacı   :   Hayvansal hücrenin incelenmesi.      
Konu   :   Hücrenin yapısı ve görevleri.      
Kull. Araç ve Gereçl.   :   Dilimizin üzerindeki epitel hücreler , lam, lamel, mikroskop, kibrit ve lügol çözeltisi.   

   DENEYİN YAPILIŞI :
   
   Bir kibrit çöpü ile yanağımızın iç yüzeyinden bir miktar epitel hücre ile preparat hazırlayıp mikroskop altında inceleyeceğiz.


   SONUÇ :
   
   Yapılan inceleme sonucunda epitel hücrelerin incelenmesi başarıyla gerçekleştirildi.

   Aşağıdaki şekil gözlendi. Yani hücrelerin yuvarlağımsı bir yapıya sahip olduğu gözlendi.


Ders Öğretmeni
İSMAİL YİGİT   İNCELEME

Okul      : CUMHURİYET İ.Ö.O
Dersin Ad   :Fen Bilgisi
Sınıf ve Şube :6-A
Konunun Adı   : Soğan zarının Mikroskopta incelenmesi
Süre       :40 Dak.
Hedefler   :Hücrenin yapısını kavrayabilme

Kaynak-Araç-Gereçler:Mikroskop,kuru soğan,bisturi,metilen mavisi,lam,lamel,büyüteç ,damlalık,pens.

İncelemenin yapılışı:

   Araç ve gereçler öğrencilere tanıtılır.
   Pens yardımıyla soğan bölünerek iç kısmındaki ince zar pens yardımıyla alınır. zardan bir parça alınarak lam üzerine konur. Üzerine  bir damla Metilen mavisi  damlatılır, arada hava almayacak şekilde lamel konarak kapatılır. Hazırlanan örnek mikroskopta incelenir ve şekli deftere çizilir.

İncelemeden çıkarılacak sonuç:Hücre temel olarak 3 Ana kısımdan yapılmıştır.
a-Hücre zarı          b-Sitoplazma                 c-Çekirdek

İncelemenin değerlendirilmesi:

Hücre temel olarak kaç kısımdan yapılmıştır?
Ders öğretmeni
İSMAİL YİGİTİNCELEME  PLANI

OKUL      :
DERSİN ADI   :Fen Bilgisi
SINIF    :6-A
Konunun Adı   :Kan hücrelerinin  Mikroskopta incelenmesi
SürE      :40 Dak.
Hedefler:Hücrenin yapısını kavrayabilme

Kaynak-Araç-Gereçler:Mikroskop,alkol ,lam,lamel,toplu iğne ,Pamuk ,damlalık.

İncelemenin yapılışı:

   Araç ve gereçler öğrencilere tanıtılır.
   Parmaklarımızdan bir tanesini  alkollü pamuk ile temizledikten sonra toplu iğneyi bir hareketle parmağımıza batırırız.parmağımızı sıkarak,damlayan kan lam üzerine alınarak üzerine lamel kapatılır ve Mikroskop altında incelenir.

İncelemeden çıkarılacak sonuç:Hücre temel olarak 3 Ana kısımdan yapılmıştır.
a-Hücre zarı          b-Sitoplazma                 c-Çekirdek

İncelemenin değerlendirilmesi:

Hücre temel olarak kaç kısımdan yapılmıştır?
Ders öğretmeni
İSMAİL YİGİT

İNCELEME PLANI


OKUL         :
DERSİN ADI   :Fen Bilgisi
SINIF ve ŞUBE   :6-A/6-B
KONUNUN ADI   :Çiçeğin kısımlarını inceleme
SÜRE         :40 Dak.
DENEYİN AMACI    :Çiçeğin üstten ve yandan görünüşünü inceleme,kısımlarını tanıma ve adlarını yazabilme.

ARAÇ VE GEREÇLER:Salon bitkisi çiçekleri

İNCELEMENİN YAPILIŞI    :Önce çiçek bütün olarak incelenir . Kaç farklı kısımdan oluştuğu gözlemlenir.
   Endıştaki yeşil yapraklı halkadan başlayarak bütün kısmları ayrılarak masa üstüne dizilir ,daha sonra bu kısımlar deftere çizilir. Daha sonra kitabımızdaki şekille karşılaştırarak benzer kısımlarının isimleri yazılır.

İNCELEMEDEN ÇIKARILACAK SONUÇ:
1-Çiçeğin en dışta kalan kısmına çanak yaprak denir .Genellikle yeşil renklidir.
2-Çiçeğin içte kalan renkli olan yapraklarına çanak yaprak denir.
3-Çiçeğin en ortada kalan kısmı dişi organdır.
4-Dişi organın çevresinde dizilmiş bulunan kısma erkek organlar denir.

İNCELEMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
   1-Çiçeğin kısımlarını çizerek kısımlarını söyleyiniz?

Ders öğretmeni
İSMAİL YİGİT
Navigasyon

[0] Mesajlar