11 Ile Bölünebilme Kuralının Ispatı???

(1/1)

hopali:
abcdefg=g+10f+100e+1000d+10000c+....(mod11)
abcdefg=g-f+e-d+c-......(mod11)

Navigasyon

[0] Mesajlar