Gelişim Raporu Örneği

(1/1)

cemre:
http://sharebase.to/1,6NH00XAzB0.html

sadecebiz:
gelişim raporu örneği okul öncesi için cok acıl

cemre:
Yukarıdaki linkte örnek mevcut ama indirme işlemini yapamadınız sanırım.
bundandan faydalanabilirsiniz.

* GELİŞİM RAPORU *   
  Çocuğun Adı       : 
  Yaş Grubu           : 
 Okulun Adı         : 
 Öğretim Yılı        : 
 Öğretmeni           :
  Tarih                   :
Psikomotor Gelişim

Yürüme,koşma,yuvarlanma,sekme,sıçrama,atlama,yakalama vb.bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilmede yaşının özelliklerini gösteriyor. Kesme, katlama,yuvarlama,yapıştırma,boyama,resim yapma,çizme vb.el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede yaşının üzerinde gelişme gösteriyor.Tek ayak üzerinde durma,tek ve çift ayak ile belli bir mesafeye gitme gibi denge hareketleri yapabilmede başarılı..   


Başarılarının devamı için  desteğinizi sürdürünüz.


Sosyal-Duygusal Gelişim

Etkinliklere kendi isteği ile katılarak sorumluluklarını yerine getirebiliyor. Belli durumlarda çegingen,zaman zaman kendini doğru  olarak ifade edebilen bir çocuk. Arkadaşları ile ilişkilerinde son derece başarılı ve saygılı. Oyunlarda, lideri izliyor ve paylaşımcı davranıyor.Türkçe dil etkinliğinde ve diğer etkinliklerde öğretmenin sorduğu soruları cevaplandırıyor .Sınıf içerisindeki araç-gereçleri bazen istekli topluyor, sınıfı düzenleyebiliyor.Yetişkin denetimi olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranabiliyor.   

Sosyal alanda, duygularını rahat ifade edebilmesi için aile tarafından desteklenmeli...


Dil Gelişimi

   
Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanıyor.Belli bir konuda konuşmayı başlatarak,konuşurken ve dinlerken göz teması kurabiliyor.Sesleri ayırt edebiliyor.Kelimeleri her zaman doğru telaffuz edebiliyor.Sözcük dağarcığında yaşının özelliklerinin üzerinde gösteriyor.   

Başarılarının devamı için desteğinizi sürdürünüz.
Bilişsel Gelişim

Dikkat edilmesi gereken nesneyi,durumu,olayı fark ederek dikkatini üzerinde yoğunlaştırabiliyor.Etkinliklerde ilgisini uzun süre kaybetmeden etkinliğini tamamlayana dek dikkatini sürdürebiliyor.Olayları gözlemleyerek karşılaştırma yapabiliyor ve olayları oluş sırasına göre sıralayabiliyor.Nesneleri çeşitli özelliklerine göre eşleştirebiliyor ve gruplama yapabiliyor.1’den 10’a kadar olan nesne ve rakamlar arasında ilişki kurarak söylenilen sayı kadar nesne gösterebiliyor.1’den 20’ye kadar ritmik sayma yapabiliyor.Geometrik şekilleri tanıyarak daire,kare,üçgen,dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterebiliyor.   Eren bazı zamanlarda o an öğrenilen konuya adapte olduğu için eski öğrendiklerini unutuyor. Eren’e her zaman başarılı olduğunu hatırlatın ve aferin ifadesini sık sık kullanın.. Bu konuda destekleyin.


Özbakım Becerileri

   
El-yüz yıkama,tuvalet temizliği vb. temizlik kurallarını uygulayabiliyor.Giysilerini yardımsız giyip çıkarabiliyor,katlayabiliyor,asabiliyor.Kendi başına yemek yiyebiliyor. Sınıfta yemek yemeği seviyor, besin seçmiyor Beslenmesini problemsiz, severek bitiriyor..   
Başarılarının devamı için desteğinizi sürdürünüz.


Genel Sonuç

   
Çocuğunuz tüm gelişim alanlarında yaşının özelliklerini gösteriyor. Bazı alanlarda yukarıda belirttiğim gibi desteklenmeli.. Başarı konusunda  Eren ödüllendirilmeli ve  başarıya teşvik edilmeli..
Yukarıda yazılı olan gelişim özellikleri ve önerileri kontrol ederek gereken durumlarda destekleyiniz.
                                                       Başarılarının devamını dilerim...


     

cemre:
GELİŞİM RAPORU


Öğrencinin Adı-Soyadı :
Öğretmenin Adı             :
Yaş Grubu                      :                                     
Eğitim-Öğretim Yılı       :                                                                                 
Okul Adı                         :

PSİKO-MOTOR ALAN : Mustafa’nin genel olarak bedensel hareketleri ve devinimleri yaş grubundan beklenen düzeyde. Bu konuda başarılı. Ona hareket etme fırsatını devamlı olarak tanıyın ve enerjisini olumlu yönde harcamasını sağlayın. Ayrıca makas tutma,kağıt katlama vb el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede son derece başarılı.İnce motor hareketleri konusunda başarılı fakat evde kalem tutma,kesik çizgileri birleştirme ve boyama çalışmaları çocukla kalemi tutma alışkanlığının yerleşmesi amacıyla pekiştirme olarak yapılmalı.


SOSYAL-DUYGUSAL ALAN : Belli aralıklarda pasif ve çekingen fakat genel olarak kendini doğru olarak ifade edebilen aktif bir çocuk. Türkçe etkinliği ve diğer etkinlik zamanlarında öğretmenin sorduğu sorulara cevap verebiliyor. Arkadaşları ile olan ilişkilerinde son derece başarılı olduğunu ve başkalarının haklarına saygılı olduğunu gözlemledim. Yine’de evde toplum kuralları vb. kurallarda aile içindede çalışmalar yapılmalı. Mustafa bu konuda desteklensin. Devamlı olarak pekiştirme yapılmalı ve çocukta bunlar yerleşik davranış olarak tutunabilmeli. Aynı zamanda Mustafa ‘ya devamlı olarak başarılı olduğu, herşeyi yapabileceği empoze edilmelidir.


BİLİŞSEL ALAN : Renkler,sayılar ve şekilleri tanımada başarılı fakat renkler ve sayılar üzerinde başarılı olsada evde çalışmalar yapılmalı. Dikkatini toplamada ve sürdürmedede başarılı olduğunu gözlemledim. Öğrenme hızı yaşından beklenilenin düzeyde. Evde 1 ve 5 arasında ufak çıkarma işlemleri yapılmalı. Aynı zamanda adres ve telefon bilgilerinin evde tekrar edilip ,çocuğa kazandırılması gerekiyor. Sıralama,sınıflama ve nesneleri amaçlarına uygun olarak kullanma konusunda başarılı ve bu yöndede desteklenip pekiştirme yapılması gerekir. Ayrıca çocuğa sağ-sol kavramları kazandırılmalı. Bunu kalemi tuttuğun elin hangisi ise o sağ elin, diğeride sol elin diyerek kazandırabilirsiniz.


DİL ALANI : Mustafa çekinmediği zamanlarda kendini son derece iyi ifade edebilen,cümleleri düzgün kuran bir çocuk.  Şarkı,tekerleme ve parmak oyunlarını öğrenmede yaşından beklenen düzeyde başarılı.Hikaye kitaplarını resimlerinden takip edebilen bir çocuk. Kitaba olan merakı çocukta desteklenmeli. Aynı zamanda sesleri doğru takip edebilmekte. Evde küçük çaplı kelime alıştırmaları yapılmalı.(Oyun yoluyla) Evde Mustafa ile küçük kelime oyunları oynayabilirsiniz. Ona evde hikayeler okuyun ve hikaye bitiminde sorular sorun ve cevaplarını çok zorlamadan almaya çalışın.


ÖZBAKIM BECERİLERİ : Giyisilerini kendi giyip çıkarabiliyor. Tuvalet bakımını bağımsız olarak gerçekleştirebiliyor. Gözlemlerime göre temizlik malzemelerini doğru kullanıyor,fakat evde takip edilmeli ve bunu pekiştirmesi önemle sağlanmalı. Beslenmesi son derece sağlıklı yemeklerde seçici değil ve beslenmesi doğal seyrinde. Acil durumlarda başvurulacak bir telefon numarasını öğrenmede yardımcı olunmalı ve devamlı olarak desteklenmeli bu konuda. Aynı zamanda düğme ilikleme ve bağcık bağlama çalışması önemle yapılmalıdır.Navigasyon

[0] Mesajlar